Gujarat System Voltage Profile                                                      14:17:06 20-02-17                                           49.96Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 407 0 Gondal 222
Chorania 406 0 , 0 Vartej 220
Kasor 408 46 , 0 Sikka 132 KV 136
Amreli 408 0 , -2 Panandhro 222
Jetpur 402 0 , 0 Anjar 218
Soja 405 0 , -2 Deodar 222
Adani 408 72 , 72 Mehsana 223
Kansari 409 0 Palanpur 223
Hadala 413 -1 , 0 Dhansura 219
Bhacchau 409 61 Jambuva 220
Vadavi 407 0 , 0 Haldarva 221
Varsana 409 0 , 0 Vapi 215
Tataumpp 404 0 Jamnagar 132 KV 138
Dehgam 408 60 , 117 Dhokadva 225
Wanakbori 412   Timbdi 217
Vadinar 418   Otha 225
Ssnl 417   Savarkundla 220
Clpi 410   Dhandhuka 132 KV 133
Jhanor 400      
Vapi(pg) 396      
Sugen 404      
Kosamba 407 0