Gujarat System Voltage Profile                                                      03:37:04 21-01-17                                           49.98Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 419 50 Gondal 225
Chorania 415 48 , 124 Vartej 225
Kasor 418 50 , 125 Sikka 132 KV 134
Amreli 413 48 , 116 Panandhro 224
Jetpur 406 48 , 59 Anjar 221
Soja 415 49 , 65 Deodar 222
Adani 410 74 , 74 Mehsana 229
Kansari 411 50 Palanpur 226
Hadala 417 50 , 122 Dhansura 225
Bhacchau 414 62 Jambuva 227
Vadavi 416 50 , 123 Haldarva 225
Varsana 413 124 , 47 Vapi 229
Tataumpp 409 0 Jamnagar 132 KV 138
Dehgam 423 66 , 125 Dhokadva 230
Wanakbori 425   Timbdi 222
Vadinar 422   Otha 229
Ssnl 424   Savarkundla 225
Clpi 419   Dhandhuka 132 KV 137
Jhanor 417      
Vapi(pg) 420      
Sugen 409      
Kosamba 415 0