Gujarat System Voltage Profile                                                      14:37:06 21-02-17                                           50.05Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 409 0 Gondal 224
Chorania 409 0 , 0 Vartej 223
Kasor 0 0 , 0 Sikka 132 KV 136
Amreli 408 48 , 0 Panandhro 222
Jetpur 403 0 , 0 Anjar 216
Soja 408 0 , -2 Deodar 222
Adani 406 72 , 71 Mehsana 223
Kansari 410 0 Palanpur 222
Hadala 414 49 , 0 Dhansura 220
Bhacchau 410 61 Jambuva 222
Vadavi 409 48 , 119 Haldarva 223
Varsana 409 0 , 48 Vapi 219
Tataumpp 404 0 Jamnagar 132 KV 138
Dehgam 411 60 , 118 Dhokadva 228
Wanakbori 415   Timbdi 220
Vadinar 419   Otha 228
Ssnl 417   Savarkundla 222
Clpi 416   Dhandhuka 132 KV 135
Jhanor 406      
Vapi(pg) 399      
Sugen 409      
Kosamba 411 0