Gujarat System Voltage Profile                                                      17-12-2017 22:59:50                                           50.113Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 420 50 Gondal 226
Chorania 422 50 , 129 Vartej 232
Kasor 423 51 , 127 Sikka 132 KV 141
Amreli 414 49 , 118 Panandhro 225
Jetpur 411 49 , 64 Anjar 224
Soja 418 49 , 80 Deodar 211
Adani 416 75 , 75 Mehsana 229
Kansari 414 50 Palanpur 226
Hadala 422 52 , 127 Dhansura 231
Bhacchau 419 63 Jambuva 229
Vadavi 422 52 , 121 Haldarva 231
Varsana 417 128 , 47 Vapi 231
Tataumpp 412 -62 Jamnagar 132 KV 140
Dehgam 430 63 , 127 Dhokadva 231
Wanakbori 420   Timbdi 225
Vadinar 427   Otha 235
Ssnl 423   Savarkundla 230
Clpi 428   Dhandhuka 132 KV 138
Jhanor 419      
Vapi(pg) 420      
Sugen 425      
Kosamba 422 81