Gujarat System Voltage Profile                                                      22-08-2017 3:06:55                                           50.016Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 420 50 Gondal 228
Chorania 419 50 , 127 Vartej 233
Kasor 422 51 , 126 Sikka 132 KV 135
Amreli 422 51 , 121 Panandhro 226
Jetpur 416 51 , 67 Anjar 224
Soja 410 50 , 113 Deodar 222
Adani 411 74 , 74 Mehsana 230
Kansari 417 80 Palanpur 232
Hadala 421 52 , 127 Dhansura 233
Bhacchau 416 62 Jambuva 229
Vadavi 422 52 , 126 Haldarva 231
Varsana 422 127 , 48 Vapi 231
Tataumpp 409 -61 Jamnagar 132 KV 138
Dehgam 432 67 , 126 Dhokadva 235
Wanakbori 414   Timbdi 231
Vadinar 424   Otha 238
Ssnl 424   Savarkundla 233
Clpi 418   Dhandhuka 132 KV 137
Jhanor 419      
Vapi(pg) 423      
Sugen 421      
Kosamba 421 81