Gujarat System Voltage Profile                                                      25-06-2017 22:46:55                                           50.013Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 413 49 Gondal 226
Chorania 411 48 , 122 Vartej 229
Kasor 417 47 , 122 Sikka 132 KV 91
Amreli 411 48 , 119 Panandhro 224
Jetpur 406 48 , 63 Anjar 219
Soja 410 48 , 60 Deodar 222
Adani 410 74 , 74 Mehsana 226
Kansari 409 40 Palanpur 223
Hadala 416 50 , 120 Dhansura 229
Bhacchau 414 62 Jambuva 223
Vadavi 414 50 , 121 Haldarva 227
Varsana 414 124 , 48 Vapi 220
Tataumpp 409 -61 Jamnagar 132 KV 139
Dehgam 423 63 , 121 Dhokadva 234
Wanakbori 406   Timbdi 226
Vadinar 418   Otha 236
Ssnl 419   Savarkundla 229
Clpi 421   Dhandhuka 132 KV 137
Jhanor 411      
Vapi(pg) 423      
Sugen 418      
Kosamba 415 79