Gujarat System Voltage Profile                                                      24-03-2018 2:31:50                                           49.98Hz                              
STATION (400KV) BUS VOLTAGES REACTOR STATION (220/132 KV) BUS VOLTAGES
Asoj 415 49 Gondal 225
Chorania 416 49 , 125 Vartej 225
Kasor 415 51 , 123 Sikka 132 KV 139
Amreli 412 48 , 115 Panandhro 224
Jetpur 406 49 , 63 Anjar 222
Soja 413 48 , 76 Deodar 232
Adani 422 78 , 78 Mehsana 227
Kansari 414 17 Palanpur 220
Hadala 417 50 , 124 Dhansura 227
Bhacchau 419 63 Jambuva 225
Vadavi 418 50 , 124 Haldarva 228
Varsana 418 129 , 47 Vapi 228
Tataumpp 410 -62 Jamnagar 132 KV 137
Dehgam 0 0 , 0 Dhokadva 226
Wanakbori 415   Timbdi 224
Vadinar 423   Otha 228
Ssnl 422   Savarkundla 226
Clpi 421   Dhandhuka 132 KV 134
Jhanor 412      
Vapi(pg) 418      
Sugen 418      
Kosamba 415 79